pon - pet: 9:00- 16:00 sati

za narudžbe iznad 30,00

3 do 5 radnih dana

potrebno se registrirati kao pravna osoba

News
16.04.2018.

BUZZ BIRTHDAY – nagradni natječaj

Članak 1. Organizator
Priređivač promotivnog natječaja pod nazivom „BUZZ BIRTHDAY – nagradni natječaj’’ je Sport Vision, Bani 75A, 10 000 Zagreb. Promotivni natječaj priređuje se u cilju promidžbe.


Članak 2. Trajanje i svrha natječaja
Nagradni natječaj će se priređivati od 16.4.2018. do 18.4.2018. u ponoć, na Facebook stranici BUZZ sneaker station Hrvatska. Pravila određuju da osoba koja želi sudjelovati u natječaju treba u komentaru objave natječaja na Facebooku napisati izvođača i pjesmu koju bi volio/voljela čuti na RNB CONFUSION eventu 20.4.2018. u Zagrebu i označiti osobu koju bi poveli na event. Stručni će žiri odabrati dvije najkreativnije objave i nagraditi ih unaprijed odabranim nagradama koje uključuju dva puta po dvije ulaznice na RNB CONFUSION event.


Članak 3. Fond nagrada
Fond nagrada uključuje 2 puta po dvije ulaznice na RNB CONFUSION u Katranu 20.4.2018. Ukupno 4 ulaznice.


Članak 4. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske koje za vrijeme trajanja nagradnog natječaja u komentaru objave natječaja na Facebooku napišu ime izvođača i pjesmu koju bi voljeli čuti na RNB CONFUSION eventu 20.4.2018. u Zagrebu te označe osobu koju bi vodili sa sobom. Navedeno je potrebno izvršiti do ponoći 18.4.2018. Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika, ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovnja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.


Članak 5. Proglašenje pobjednika nagradnog natječaja
Prijave se primaju do 18.4.2018. u ponoć. Dobitnike/ce s najkreativnijom objavom bira žiri sastavljen od zaposlenika Organizatora i rezultate objavljuje 19.4.2018. godine na Facebook stranici BUZZ Sneaker Station. Dobitnici osvajaju nagrade iz članka 3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.


Članak 6: Preuzimanje nagrade
Dobitnici ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem Facebooka. Ako dobitnik u roku od 10 dana ne odgovori na dopis, poruku, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.


Članak 7: Sudionici u nagradnom natječaju
Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuju obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.


Članak 8: Pogrešne i neregularne prijave
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.


Članak 9: Publicitet
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Podaci se čuvaju, a sudionik može zatražiti opoziv privole i brisanje podataka tako da pošalje e-mail na online@sportvision.hr i zahtjev će biti izvršen brisanjem e-mail adrese.


Članak 10: Objava pobjednika natječaja
Imena dobitnika, odnosno autora pobjedničkih uradaka, bit će objavljena na Facebook stranici BUZZ sneaker station 19.4.2018. godine.


Članak 11: Porezi
Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.


Članak 12: U slučaju spora
U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora, nadležan je sud u Zagrebu.


Članak 13: Mogućnost prekida nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti ili izbjeći.


Članak 14: Sponzorstvo
Ovaj natječaj nije ni na koji način sponzoriran od strane Facebooka.

Trenutno nema komentara

Slični članci

22.
Nov.
2022.
News
Počinju BLACK WEEK popusti!
05.
May.
2022.
News
Brzo, sigurno i beskontaktno preuzmi svoju pošiljku na željenoj lokaciji paketomata, kada god to tebi odgovara.